αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΥΜΝΑΣΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

 1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 15

 2. Η/Υ: (4)

 3. Μαθηματικά: (5)

 4. Φυσική Αγωγή: (2)

 5. Καλλιτεχνικά: (2)

Σύνολο: 28

Α' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα

 1. Θρησκευτικά: 2

 2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3

 3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6

 4. Ιστορία: 2

 5. Μαθηματικά: 4

 6. Αγγλικά: 1

 7. Γεωγραφία: 2

 8. Βιολογία: 1

 9. Φυσική Αγωγή: 2

 10. Οικιακή Οικονομία: 1

 11. Καλλιτεχνικά: 2

 12. Πληροφορική - Τεχνολογία: 2

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7
Σύνολο: 35

Β' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθήματα: Ώρες την Εβδομάδα

 1. Θρησκευτικά: 2

 2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3

 3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6

 4. Ιστορία: 2

 5. Μαθηματικά: 4

 6. Φυσική - Χημεία: 3

 7. Γεωγραφία: 1

 8. Αγγλικά: 1

 9. Φυσική Αγωγή: 2

 10. Καλλιτεχνικά: 1

 11. Οικιακή Οικονομία: 1

 12. Πληροφορική - Τεχνολογία: 2

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7
Σύνολο: 35

Γ' ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Μαθήματα: Ώρες την εβδομάδα

 1. Θρησκευτικά: 2

 2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3

 3. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 6

 4. Ιστορία: 2

 5. Μαθηματικά: 4

 6. Φυσική - Χημεία: 3

 7. Κοινωνική Πολιτική Αγωγή: 1

 8. Αγγλικά: 1

 9. Βιολογία: 1

 10. Καλλιτεχνικά: 1

 11. Φυσική Αγωγή: 2

 12. Πληροφορική: 1

 13. ΣΕΠ: 1

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7
Σύνολο: 35

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

1. Νέα Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία: 14
2. Μαθηματικά: 5
3. Φυσική: 3
4. Χημεία: 2
5. Φυσική Αγωγή: 2
6. Καλλιτεχνικά: 2
Σύνολο: 28

Α' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

(Για την Α΄ Λυκείου ακολουθείται το πρόγραμμα του Νέου Λυκείου)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία 5

Νεά Ελληνική Γλώσσα 2

Νέα Ελληνική Λογοτεχνία 2

Θρησκευτικά 2

 Ιστορία 2

Άλγεβρα 2

Γεωμετρια 3

Ξένη Γλώσσα 3

Φυσική 3

Χημεία 2

Βιολογία 1

Φυσική Αγωγή 2

Ερευνητική Εργασία (Project) 3

Σύνολο 32

Β' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
1. Θρησκευτικά: 1
2. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 3
3. Νεοελληνική Γλώσσα: 3
4. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 3
5. Ιστορία: 2
6. Αλγεβρα: 2/1
7. Γεωμετρία: 1/2
8. Φυσική: 1
9. Χημεία: 1
10. Βιολογία: 1
11. Αγγλικά: 2
12. Φυσική Αγωγή: 2
13. Εισαγωγή στο Δίκαιο και στους Πολιτικούς Θεσμούς: 1
Σύνολο: 23

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Θεωρητική Κατεύθυνση
1 Αρχαία Ελληνικά Κείμενα (από μετάφραση): 2
2 Aρχές Φιλοσοφίας: 1
3 Λατινικά: 1
Σύνολο: 4

Θετική Κατεύθυνση
1 Μαθηματικά: 2
2 Φυσική: 1
3 Χημεία: 1
Σύνολο: 4

Τεχνολογική Κατεύθυνση
1 Μαθηματικά: 2
2 Φυσική: 1
3 Τεχνολογία Επικοινωνιών: 1
Σύνολο: 4

Μαθήματα επιλογής: 1

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 7

Γεν. Σύνολο: 23 + 4 + 1 +7= 35

Γ' ΤΑΞΗ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαθήματα Γενικής Παιδείας

1. Θρησκευτικά: 1
2. Νεοελληνική Γλώσσα: 3
3. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 3
4. Ιστορία: 2
5. Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής: 2
6. Φυσική: 1
7. Βιολογία: 1
8. Αγγλικά: 2
9. Φυσική Αγωγή: 1
10. Κοινωνιολογία: 1
Σύνολο: 17

Μαθήματα Κατευθύνσεων

Θεωρητική Κατεύθυνση
1. Αρχαία Ελληνικά (από μετάφραση): 4
2. Νεοελληνική Λογοτεχνία: 3
3. Λατινικά: 1
4. Ιστορία: 1
Σύνολο: 9

Τεχνολογική Κατεύθυνση
Κύκλος Πληροφορικής και Υπηρεσιών
1. Μαθηματικά: 4
2. Φυσική: 2
3. Ανάπτυξη Εφαρμογών σε ΠρογραμματιστικόΠεριβάλλον: 2
4. Αρχές Οργάνωσης-Διοίκησης Επιχειρήσεων και Υπηρεσιών: 1
Σύνολο: 9

Μαθήματα επιλογής: 1

Πρόσθετες υποστηρικτικές ώρες: 8

Γεν. Σύνολο: 17 + 9 + 1+8 = 35